I början av 90-talet började Hotell Hagström i Älvdalen servera Älvdalsrommen till sina gäster vilket fick stor uppskattning. Den förstklassiga matrommen som skördas för hand har dock enbart sålts lokalt via bryggförsäljning under 30 år. Under 2013 fick före detta kökschef på Hotell Hagström och numera inköpare på Grönsakshallen Sorunda, Jörgen Schröder och Älvdalslax åter kontakt och man insåg den verkliga potentialen i kvalitetsrommen från Älvdalen. Anders och Marit arbetade därefter fram en paketering och andra förutsättningar för att nå ut till fler. Vi är stolta över vårt ursprung och har för våra finaste matprodukter skapat ett sigill som vi kallar Oðerwilldera. Därmed finns produkterna Oðerwillderą idag tillgängliga för restauranger och delikatessbutiker i hela landet.

 

Oðerwilldera är älvdalsmål och betyder extra bra, ovanligt bra, bättre än annan, bättre än vanligt. Älvdalsmålet är mycket ålderdomligt och har utvecklats ur fornnordiskan som var det språk som talades i hela norra Europa för 1500 år sedan. De stora skillnaderna mellan älvdalskan och svenskan beror dels på att älvdalskan bevarat mycket mer av fornnordiskan än vad svenskan har, men även på att älvdalskan utvecklat en del särdrag som svenskan inte gjort.

 

Åter